Birgitte Raak Friis

Klinikksykepleier

Birgitte har jobbet som sykepleier siden 2011, og har siden 2016 vært klinikksykepleier hos Eraze.

Andre ansatte