Om vår teknologi

I alle våre behandlinger bruker vi en PicoSure®-laser fra den amerikanske produsenten CynoSure.

PicoSure-laseren bruker det som heter picosekund-teknologi som kombinerer såkalt «photothermal- og photomechanical action» (PressureWave Technology). Med denne patenterte teknologien blir laserenergien absorbert i blekket eller pigmentet som behandles, som dermed pulveriseres til bittesmå partikler. Avhengig av hva om det er blekk eller hva slags type pigment som behandles, blir partiklene fraktet bort av kroppens naturlige prosesser eller skaller av etter at det behandlede området er helet.

 

Fjerning av tatovering med PicoSure®

Kliniske studier har vist at PicoSure®-laseren overgår de tradisjonelle Q-Switch-laserne på en rekke områder. Disse  bruker nanosekund-teknologi som gir såkalt  ”photo thermal action”, der laseren tilfører vesentlig varme til området som skal behandles og bryter ned blekket.

 

Med vår laser som høsten 2015 ble oppgradert med enda en bølgelengde kan vi tilby:

  • Bedre fjerning av alle farger (inklusiv tradisjonelt vanskelige farger som blå, grønn og gul)
  • Raskere fjerning som igjen betyr færre behandlinger
  • Mer skånsom fjerning fordi man i motsetning til tradisjonell Q-Switch-teknologi ikke tilfører vesentlig varme til pigmentet og området rundt
  • Raskere restitusjon og kortere tid mellom behandlingene fordi man ikke tilfører vesentlig varme
  • Lavere kostnad for kunden fordi man trenger færre behandlinger

Gjennomsnittlig behandlingstid er 6-8 behandlinger. Normalt vil vi bruke alt fra en tredjedel til halvparten av antall behandlinger man ville behøvd med tradisjonell Q-Switch. (Revlite/Medlite, Trivantage, og andre).

Forskjellen på Q-Switch og PicoSure®

Et kjent problem er at mange som er blitt behandlet med Q-Switch-lasere ikke får fjernet hele tatoveringen fordi kroppen underveis slutter å respondere på behandlingen. På fagspråket kalles dette  ”re-calcitrant tattoos”.

Laserillustrasjon av varme ved bruk av Q-Switch-laser

En tradisjonell Q-Switch-laser bruker nanosekund-teknologi som gir såkalt  ”photo thermal action”, der laseren tilfører vesentlig varme til området som skal behandles og bryter ned blekket.

Som man ser av bildet over, er partiklene fortsatt store etter behandling. Det gjør at det vil ta lengre tid og flere behandlinger for cellene i kroppen å kvitte seg med dem. Varmen (illustrert med rødt) blir spredd til vevet rundt og gir større risiko for arr og lyst pigment i behandlingsområdet.

PicoSure-laseren hos Eraze bruker det som heter picosekund- teknologi som baserer seg på en kombinasjon av ”photothermal action” og ”photomechanical action”. Med denne patenterte teknologien (PressureWave Technology) blir blekket i tatoveringen pulverisert til bittesmå partikler som gjør det mye lettere for cellene i kroppen å kvitte seg med dem enn om behandlingen skulle vært gjort med tradisjonell Q-Switch-teknologi.

Dermed greier man seg gjerne med fra en tredjedel til halvparten av antall behandlinger man ville behøvd med tradisjonell Q-Switch.  PicoSure-laseren tilfører dessuten mindre varme til behandlingsområdet (ingen røde felt), hvilket gjør prosessen mye mer skånsom. Dette reduserer risikoen for arr eller lyst pigment i behandlingsområdet til tilnærmet null.

Illustrasjon av fjerning av tatovering ved behandlig med PicoSure®

 

Hudbehandlinger (pigment, arr etter akne og revitalisering)

Eraze er alene i Skandinavia om å tilby PicoSure®-laser kombinert med Focus Lens-teknologi for å behandle uønsket pigment. Dette representerer en revolusjon innen avansert estetisk laserbehandling av hud.

For deg som kunde betyr det en mer effektiv og skånsom behandling som ikke tilfører vesentlig varme til huden eller vevet rundt, hvilket igjen gjør at huden leges raskere.

Andre metoder tilfører vesentlig varme eller skader huden (hull), noe som medfører at huden trenger lengre tid for å heles.